help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 juli 1984 houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling, beoordeling en ongunstige vermelding voor het administratief personeel, het technisch personeel en het vak- en dienstpersoneel van het Koninklijk museum van het leger en van krijgsgeschiedenis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/07/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/08/1984
Pagina:11334
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking