help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 23946 van 7 februari 1984

"Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 7 maart 1977 waarbij het gewestplan « Halle-Vilvoorde-Asse » wordt vasgesteld, in zover het aan de percelen grond, gelegen te Overijse, Tuindelle, ten kadaster gekend (geactualiseerde gegevens), sectie B, 238f en 239 b, de bestemming geeft van agrarisch gebied , en in zover het aan de percelen grond, gelegen te Overijse, Sint-Annastraat, ten kadaster gekend of het geweest zijnde sectie D, 108G, 108J, 108K, 108L, 112, 113, 118A, 120C, 120E, 122B, 122E, 122F en 123C, de bestemming geeft van « reservegebied voor woonwijken »."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/02/1984
Nummer: 23946
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 07/03/1977

Periode van geldigheid van 07/03/1977 tot ...