help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 juni 1999 tot vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 1, 21° en artikel 5, 10°, van het koninklijk besluit van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen der hypotheekbewaarders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/06/1999
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/07/1999
Pagina:25223
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1998