help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 januari 1984 houdende samenstelling en begrenzing van de mijnarrondissementen en samenstelling van de sector voorzien bij artikel 1, 3, van het koninklijk besluit van 16 januari 1984 houdende verdeling van het rijksgebied voor de mijndienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/02/1984
Pagina:2141
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking