help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juni 1992 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa, opgemaakt te Granada op 3 oktober 1985 - (behoud architectonisch erfgoed)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1992
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/10/1993
Pagina:23685
Advies van de Raad van State 20497
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking