help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/2020
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/2020
Pagina:68969
  • 19/05/2022 (Duitse vertaling)
  • 12/10/2020 (Rechtzetting)
    Vervanging van de oorspronkelijke bekendmaking van de akte met als gevolg een nieuwe opstelling van art. 5
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 7)

Periode van geldigheid van 01/10/2020 tot ...
Opmerkingen Art. 6: de Koning kan de bij art. 2 tot 5 gewijzigde bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.