help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 november 1989 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1986 tot vaststelling van de maatstaven voor het bepalen van de ziekenhuistekorten bedoeld door artikel 13, § 2bis, 1°, en § 5 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/01/1990
Pagina:172
Advies van de Raad van State 18912 + 18927 + 19290
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/01/1990 tot 12/04/2006