help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 juli 1989 houdende toekenning van een uurloon voor bijzondere werkzaamheden aan de huisbewaarders van de dienstgebouwen van het Ministerie van Financiën en van bepaalde personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren die behoren tot de taak van een huisbewaarder


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1989
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/1989
Pagina:16016
Advies van de Raad van State 19002
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/09/1989 tot 31/07/2016