help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 september 2023 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten gynaecologie-verloskunde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/09/2023
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/2023
Pagina:100793
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 74344 / Geen advies binnen de gevraagde termijn – Rolnummer: 74344
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 20, tweede lid en art. 21 tot 23

Periode van geldigheid van 09/11/2023 tot ...