help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 november 2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen voor wat betreft het minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/12/2022
Editie:3
Pagina:101165
Advies van de Raad van State 71337
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2023 (art. 9) en "is van toepassing op de rustpensioenen van meewerkende echtgenoten die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2023" (art. 8)

Periode van geldigheid van 01/01/2023 tot ...