help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 14 juni 1813 betreffende de wijze waarop de beslissingen van Zijne Majesteit inzake gratie of omzetting van straf ten voordele van de veroordeelden wegens desertie of enige andere militair misdrijf, moeten worden uitgevoerd (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/1813
Aard van de akte: Decreet: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --