help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 22 oktober 2021 tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

Citeertitel: "Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/10/2021
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/11/2021
Editie:1
Pagina:111968
Advies van de Raad van State 69114
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 73)

Overgangsbepalingen: art. 66 tot 71

Periode van geldigheid van 16/11/2021 tot ...