help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijakte nr. 14 van 24 juni 2021 bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale staat en het Brussels hoofdstedelijk gewest, met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/2021
Nummer: 14
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/2021
Pagina:68896
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum van inwerkingtreding niet vermeld. Bijgevolg kan de dag van ondertekening als de eerste mogelijke datum van toepassing beschouwd worden.

Periode van geldigheid van 24/06/2021 tot ...