help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 10 september 2007 - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering – Interpretatieregel betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen – (artikel 17quater - interpretatieregel 1)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/09/2007
Aard van de akte: Interpretatieregel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/11/2007
Pagina:57483
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2003

Periode van geldigheid van 01/04/2003 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.