help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 30 november 1994 tot wijziging van artikel 1, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992 tot uitvoering van artikel 87, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/11/1994
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/1995
Pagina:1944
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1994

Periode van geldigheid van 01/09/1994 tot 01/10/2009