help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 juli 2019 tot vastlegging van de adviesformulieren in het kader van de benoemingsprocedure van rechters in ondernemingszaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/2019
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/07/2019
Pagina:74415
Advies van de Raad van State 66176
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/08/2019 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer.