help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2010 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 23/12/2010
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/02/2011
Page:9696
Avis du Conseil d'Etat 48931
Entrée en vigueur / Effet Art. 1 tot 3, 5, 7 tot 9, 12 tot 16 en 19: "uitwerking ten aanzien van de aanvragen om steun die sinds 6 september 2010 zijn ingediend" (art. 18)
Art. 10 en 11: "uitwerking (…) ten aanzien van de aanvragen om steun die sinds 1 januari 2010 zijn ingediend" (art. 18)
Art. 4, 6 en 17: oorspronkelijk, "uitwerking ten aanzien van de aanvragen om steun die sinds 6 september 2010 zijn ingediend" (art. 18); vervolgens, 10de dag na bekendmaking: 18/02/2011 als gevolg van vernietiging van art. 18 bij arrest RvS nr. 221.001 van 15 oktober 2012


Période de vigueur du 01/01/2010 au ...