help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering tot 15 juni 2018 tot wijziging van bijlage II van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen, wat betreft de technische voorschriften voor alleenvarende duwbakken


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 15/06/2018
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/08/2018
Page:61750
Avis du Conseil d'Etat 63071
Entrée en vigueur / Effet 26/08/2018 ("op de twintigste dag na de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Période de vigueur du 26/08/2018 au ...