help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese : Regierung der deutschprachigen Gemeinschaft) vom 24.Mai 2018 zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 22. Juni 2006 über die Wahlvorschläge bei den Gemeinde- und Provinzialwahlen, die Benennung der Mitglieder der Wahlvorstände und zur Festlegung der Muster der Zähltabellen, der Tabellen mit den Ergebnissen der Stimmenauszählungen und der Listenverbindungstabellen

Besluit van de Regering (lees : Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 24 mei 2018 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot het voordragen van de kandidaturen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen, tot de aanwijzing van de leden van de kiesbureaus en tot vaststelling van de modellen van de tabellen voor de opneming en telling van de stemmen en de apparentering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/05/2018
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/07/2018
Pagina:57982
Advies van de Raad van State 63102
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/07/2018 tot ...