help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/06/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/2007
Editie:3
Pagina:35864
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 42940
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 31/08/2007
Art. 30: voor de eerste maal van toepassing op het boekjaar dat een aanvang neemt na 31/08/2007Periode van geldigheid van 31/08/2007 tot 14/03/2019