help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/2018
Pagina:47886
Advies van de Raad van State 63247
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/06/2018 tot ...
Opmerkingen Art. 6, 1°: niet geanalyseerd omdat het opgeheven besluit niet in de databank werd opgenomen.