help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2018
Editie:2
Pagina:13952
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 62444
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2018 ("op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 7, 8, 11, 12 en 14: te bepalen door een ministerieel besluit
Art. 15: 01/07/2016
Art. 16: te bepalen door een ministerieel besluit

Periode van geldigheid van 01/07/2016 tot ...