help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017 houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de ontbinding van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het agentschap Informatie Vlaanderen en het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/2017
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/2018
Pagina:1535
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 62172
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2016
Art. 3, 4, 31 en 35: dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...