help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 november 2016 over de verplichtingen inzake de aan de deposanten te verstrekken informatie over de depositogarantie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/11/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/2016
Editie:2
Pagina:79065
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 60182
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/01/2017 ("twee maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 9: 30/03/2017 ("4 maanden na diezelfde publicatie")

Periode van geldigheid van 30/01/2017 tot ...