help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 oktober 2016 op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/10/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/2016
Pagina:77229
  • 07/02/2018 (Duitse vertaling)
    Art. 1, 73, 86 tot 103 en 120
Advies van de Raad van State 59746
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking (art. 120, eerste lid)
Art. 17, 18, 19, 48, 49: op de datum die in artikel 93, lid 1, tweede alinea van Richtlijn 2014/65/EU is vastgelegd voor de inwerkingtreding van de nationale bepalingen die de genoemde richtlijn omzetten (art. 120, tweede lid, 1°)
Art. 72 in zoverre dit artikel de volgende bepalingen in het Boek XII van de wet van 25 april 2014 invoegt: op de datum van inwerkingtreding van de artikelen 50 en 51 van Richtlijn 2013/36/EU overeenkomstig artikel 151 van deze richtlijn:
- artikel 570, voor zover dit artikel 158, §§ 2 tot 5, van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen (art. 120, tweede lid, 2°, a))
- artikel 571, voor zover dit artikel 160, §§ 3 en 4, van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen die de diensten vermeld in artikel 2, 1°, 3 en 6 van de W 25/10/2016 'betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies' mogen verrichten (art. 120, tweede lid, 2°, b))
- artikel 572, voor zover dit artikel 162, §§ 3 en 4, van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen (art. 120, tweede lid, 2°, c))
- artikel 596, voor zover dit artikel 321 van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen (art. 120, tweede lid, 2°, d))
- artikel 597, voor zover dit artikel 323 van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen die over een vergunning beschikken om de in artikel 2, 1°, 3 en 6 van de W 25/10/2016 'betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies' vermelde diensten te verrichten (art. 120, tweede lid, 2°, e))
Art. 77, 3° tot 5° en 82: op de datum die in artikel 93, lid 1, tweede alinea van Richtlijn 2014/65/EU is vastgelegd voor de inwerkingtreding van de nationale bepalingen die de genoemde richtlijn omzetten (art. 120, tweede lid, 1°)

Periode van geldigheid van 01/12/2016 tot ...