help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 3 april 2015 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/2015
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/2015
Editie:2
Pagina:24159
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: Dag van bekendmaking

Buitenwerkingtreding: "Dit samenwerkingsakkoord treedt buiten werking op de dag volgend op de zesde maand nadat de Verordening vermeld in artikel 1, tweede lid buiten werking is getreden."

TT met buitenwerking op de zesde maand na 31/12/2020, namelijk op 01/07/2021.

Periode van geldigheid van 30/04/2015 tot 01/07/2021