help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Inspectie, Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van 22 oktober 2013 houdende wijziging van het delegatiebesluit met betrekking tot de afdeling Toezicht


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 22/10/2013
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 13/11/2013
Page:85356
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 22/10/2013

Période de vigueur du 22/10/2013 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.