help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/2013
Pagina:26637
Advies van de Raad van State 51724
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 4: 25/11/2015

Periode van geldigheid van 17/05/2013 tot ...