help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Nationale Arbeidsraad - Cao nr. 102 van 5 oktober 2011 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ten gevolge van een overdracht van onderneming onder gerechtelijk gezag (Overeenkomst geregistreerd 4 november 2011 onder het nummer 106750/CO/300)]
Nationale Arbeidsraad - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011 - Behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (Overeenkomst geregistreerd 4 november 2011 onder het nummer 106750/CO/300)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/10/2011
Nummer: 102
Aard van de akte: Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten in de Nationale Arbeidsraad
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/2013
Pagina:25
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: "op dezelfde datum als de wijzigende wettelijke bepalingen die gevolg geven aan het advies nr. 1.779 van de Nationale Arbeidsraad" (Dit bericht gaat over de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, inzonderheid art. 61)

Duur: deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd.

Periode van geldigheid van 55/55/5555 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 14/04/2013