help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 december 2011 houdende verlenging van de tijdelijke verhogingen bedoeld in de artikelen 122, § 1, vierde lid, 123, § 1, vierde lid, en 124, § 1, derde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/12/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/2012
Editie:3
Pagina:6890
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding: 31/08/2013 (datum afgeleid uit art. 2)

TT

Periode van geldigheid van 06/02/2012 tot 31/08/2013