help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake Octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/01/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/02/2011
Pagina:11481
Advies van de Raad van State 48110
Inwerkingtreding / Uitwerking Oorspronkelijk : te bepalen door de Koning (art. 53). Vervolgens werd dit art. 53 opgeheven op 01/01/2015 (KB 19/12/2014, art. 4, 2°; uitvoering van W 19/04/2014, art. 32, §2, tweede lid en art. 32, §2, eerste lid, zesde streep) naast de programmering van de opheffing van de bij deze W 10/01/2011 gewijzigde teksten (W 19/04/2014, art. 32, §2, tweede lid en art. 32, §2, eerste lid, eerste, tweede en vijfde strepen). De gevolgen van de opheffing van art. 53 op de inwerkingtreding van de artikelen 2 tot 24, 26 tot 41, 43 tot 47 en 51 zijn niet duidelijk.

Art. 25, 42, 48, 50: 13/03/2014 (KB 09/03/2014)
Art. 52 in die zin dat het toepasselijk is op de artikelen 25, 42, 48 en 50: 13/03/2014 (KB 09/03/2014)
Art. 53 (machtiging aan de Koning om de inwerkingtreding vast te stellen): 10de dag na bekendmaking.

Overgangsbepalingen: art. 52


Periode van geldigheid van 26/02/2011 tot ...
Opmerkingen Wijzigende tekst met overgangsbepalingen (art. 52)