help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal van 11 mei 2009 tot vaststelling van het organogram van het Departement Onderwijs en Vorming


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 11/05/2009
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/06/2009
Page:40365
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 18/05/2009

Période de vigueur du 18/05/2009 au 31/12/2011
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Dit besluit heft een besluit van de secretaris-generaal van 14 maart 2008 op. Deze opheffing is niet vermeld in de databank omdat geen enkel spoor van de bekendmaking van het opgeheven besluit werd gevonden.