help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Statuten van de Raad van gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10 september 2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/09/2008
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/2009
Editie:2
Pagina:1540
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 18/12/2008 (datum van goedkeuring door de Regering; art. 13 van de huidige tekst)

Periode van geldigheid van 18/12/2008 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
BBHR 18/12/2008