help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 maart 1975 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 15 april 1955 dat betrekking heeft op de tarieven van de lijfrentekas bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/03/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/05/1975
Pagina:6763
Advies van de Raad van State 11968
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking