help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 november 2008 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/2008
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/11/2008
Editie:2
Pagina:61764
Advies van de Raad van State 45308
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2008
Art. 1, 1° c), wat betreft de specialiteiten CARVEDILOL MYLAN, CARVEDILOL TEVA, CEFTRIAXONE DELTASELECT, CEFTRIAXONE SANDOZ, DOC CARVEDILOL en FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml, 3° b), wat betreft de specialiteiten CEFTRIAXONE DELTASELECT, CEFTRIAXONE SANDOZ en 3° j), k) en l): 01/01/2009

Periode van geldigheid van 01/12/2008 tot ...