help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 185627 van 7 augustus 2008

«Vernietigd wordt het ministerieel besluit van 25 september 1997 houdende het reglement van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, in zoverre in kolom 7 van de bijlage als bijzondere voorwaarde voor de benoeming tot adviseur-generaal (rang 15) wordt vermeld: “houder zijn van een universitair diploma”.»


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/08/2008
Nummer: 185627
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepaling met terugwerkende kracht uitwerking had: 01/09/1997

Periode van geldigheid van 01/09/1997 tot ...