help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 juni 1996 houdende wijziging van het besluit van 25 september 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité (206) voor de rijksambtenaren van het Provinciaal Gouvernement van Brabant en van de diensten van de commissaris van de regering voor de hoofdstad van het Rijk, vicegouverneur van de provincie Brabant


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Periode van geldigheid van ... tot 31/03/2008