help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 tot vaststelling van de datum van inwerktreding van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/10/2007
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/11/2007
Pagina:57024
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 25/10/2007

Periode van geldigheid van 25/10/2007 tot ...