help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 15 juli 2011 houdende wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/2011
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/2011
Editie:2
Pagina:44578
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2 : te bepalen door de Vlaamse Regering
Art. 3: te bepalen door de Vlaamse Regering : 02/12/2011 (BVR 10/11/2011, BS 02/12/2011)

Periode van geldigheid van 15/08/2011 tot ...
Opmerkingen Vermits art. 2 en 3 de eigenlijke tekst van het DVO uitmaken wordt de inwerkingtreding van het gehele DVO de facto bepaald door de Vlaamse Regering.