help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid]
Wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid
Wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
Wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en controle van de verkiezingsuitgaven van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/05/1994
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/05/1994
Pagina:14101
Advies van de Raad van State 23241
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 2, zoals dit artikel door (1) art. 2, 10°, van de W 12/03/2009 werd gewijzigd, en (2) door art. 2 van de W 25/11/2018

Periode van geldigheid van 25/05/1994 tot ...