help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 23 mei 2005 - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Interpretatieregel betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - (artikel 35bis, § 1 - interpretatieregel 13)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/2005
Aard van de akte: Interpretatieregel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/2005
Editie:2
Pagina:28250
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2005

Periode van geldigheid van 01/06/2005 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.