help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 29. September 1992 zur Programmierung der Betten für Altenheime

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 29 september 1992 houdende programmatie van de bedden voor de rustoorden voor bejaarden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/09/1992
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/1993
Pagina:1814
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 29/09/1992

Periode van geldigheid van 29/09/1992 tot 01/03/1995