help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 17. februar 1993 zur Abänderung der Erlasses der Exekutive bezüglich des Anrechts aufStudienbeihilfen und ihres Betrages

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 17 februari 1993 tot wijziging van het besluit van de Executieve over het recht op studietoelagen en het bedrag ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/1993
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/1993
Pagina:16177
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 3