help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2001/2002
Document: 865
Documenten
Verslagen: 865/11 Marcel Logist
865/12 Brigitte Grouwels
865/13 Frans Ramon
865/14 Margriet Hermans
865/15 Frans De Cock
865/16 Jef Van Looy
865/17 Kris Van Dijck
865/18 Johan Malcorps
865/19 Jan Roegiers
865/20 Jan Laurys + Frans De Cock
865/21
Handelingen: 18/12/2001 - 19/12/2001
Amendementen: 865/3/4/5/6/7/8/9/10/22/23
Bijkomende informatie 865/1 Advies van de Raad van State p. 128-147 (32281 + 32366)
865/2 Verslag van het Rekenhof
865/21 Tekst aangenomen door de Commissies
865/24 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering