help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 januari 1990 tot wijziging van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/01/1990
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/1990
Pagina:1945
Advies van de Raad van State 18765
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 5