help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 oktober 1999 betreffende de vrijwillige betaling van de geldsom die de strafvordering doet vervallen in het kader van de wetgeving inzake de handel in sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en inzake de veterinaire keuring


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/2000
Editie:2
Pagina:8841
Advies van de Raad van State 26852