help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juni 1991 houdende machtiging van de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (SABENA) tot deelneming aan de oprichting, in het kapitaal en aan de bedrijfsvoering van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Marquis BV en tot deelneming aan de oprichting, in het kapitaal en aan de bedrijfsvoering van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Italiaans recht International Aerospace Management Company (IAMCO)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1991
Pagina:16025
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking