help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 september 1978, waarbij de regelen worden vastgesteld van toekenning van de vergoeding voor het dragen van de uniform aan sommige personeelsleden van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 07/12/1978
Pagina:15172
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976

Periode van geldigheid van 01/01/1976 tot ...