help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 mei 1987 tot vaststelling van de vergunnings- en erkenningsmodaliteiten met het oog op het gebruik van sommige gevaarlijke stoffen en preparaten in de mijnen, de graverijen en de ondergrondse groeven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/05/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/05/1987
Pagina:8378
Advies van de Raad van State 17836
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse