help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van het afdelingshoofd (van de afdeling Digitale Ondersteuning van het Departement Landbouw en Visserij) van 2 juni 2015 tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 23 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitale Ondersteuning


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux